Pårørende på tværs


18.  maj udkom min bog 
“Pårørende på tværs – pårørende som deltagere i det tværprofessionelle samarbejde”

Bogens tema er at skabe rammer og rum for et ligeværdigt samarbejde med pårørende, så disses ressourcer
bidrager til løsning af kerneopgaven, 
hvad enten det gælder  rehabilitering, recovery eller udvikling af borgerens selvstændighed.

Bogen, der udkommer på Munksgaard, henvender sig til alle velfærdsprofessioner og omfatter pårørende i alle regier, også børn som pårørende.
I tilknytning til bogudgivelsen tilbyder jeg foredrag og konsulentbistand 
til at få samarbejdet med pårørende til at fungere med fokus på den fælles kerneopgave.

Bedre samarbejde med pårørende

Et kursus målrettet frontmedarbejdere.

Formål

Kursets formål er at ruste frontmedarbejderen til:

 • At afdække pårørendes ressourcer til at samarbejde om borgeren.
 • At forstå pårørendes adfærd og håndtere evt. konflikter med pårørende.
 • At involvere pårørende i det tværprofessionelle samarbejde på en måde, der er til gavn for borgeren.

Mål

Du lærer:

 • At observere og undersøge pårørendes ressourcer og reflektere over, hvordan pårørende kan involveres konstruktivt i hverdagens arbejde.
 • At kommunikere med pårørende uden at bruge ekstra tid på det.
 • At løse konflikter med pårørende og få den pårørende som medspiller frem for modspiller.

Indhold

 • Pårørendetyper.
 • Pårørendeattituder.
 • Typiske konflikter med pårørende – og løsninger på disse.
 • Værktøjer til kommunikation og samarbejde.
 • Det juridiske grundlag for pårørendeinvolvering.
 • Bearbejde deltagernes egne cases.

Praktisk

 • Kurset varer 1 dag fra kl. 9.00 – 16.00
 • Kurset afholdes på Nordsjællands Konference Center i Allerød.
 • Der udstedes kursusbevis for fuld deltagelse.
 • Vælg: Onsdag d. 14/9, tirsdag d. 27/9 eller torsdag d. 6/10.

Pris

1850 kr. plus moms.
Prisen er inkl. bogen ”Pårørende på tværs”
og et skriftligt materiale med instruktion i at formidle egen læring til kollegerne hjemme.

 

Tilmelding

Send en mail på Hanne@gk-konsulenterne.dk med navn/e på deltager/e og datoønske samt arbejdssted og kontaktoplysninger.
Deltagere optages efter først-til-mølle princippet.

Rekvireret forløb

Kurset kan rekvireres til egen arbejdsplads fx til 2 x ½ personale for 32.000 kr. + moms (2 dage) inkl. 5 stk. af bogen ”Pårørende på tværs”.

Kursusleder

Hanne Gullestrup, hovedforfatter på bogen “Pårørende på tværs”, der netop er udkommet på Munksgaards Forlag. Læs om bogen her!

Cutterpiger og hashdrenge?

25 – 30 procent af alle danske unge har det svært ved at finde en farbar vej ind i voksenlivet.

Jeg tilbyder foredrag og temadage om at motivere unge til at holde fast i fremtiden, når de har svært ved at være i nuet.

Det foregår i tæt samarbejde med Signe Brorson, der selv har en lang historie bag sig i psykiatrien.

Folkeskolereform

Med skolereformen fra 2014 følger et nyt syn på kerneopgaven, et skift i perspektiv fra at se på undervisning til at se på læringsudbytte som kerneopgave. Jeg tilbyder:

Teamudvikling

♦ Uddannelse af teamkoordinatorer og nye, effektive mødestrukturer
♦ Procesarbejde internt i teams, herunder konfliktløsning
♦ Hjælp til udvikling af retning, rammer, råderum, ressourcer og relationer i teamarbejde
♦ Udvikling af et tværprofessionelt fokus, der også inkluderer forældre og eksterne aktører

Demokrati på dagsordenen

♦ Udvikling af strukturer, hvor børnene kommer mere på banen som aktive medskabere af skolehverdagen
♦ Metoder til at invitere børnene med i skoleudvikling
♦ Metoder til at arbejde med udfordrende voksen-barn relationer