Pårørende på tværs


Til maj udkommer min bog 
“Pårørende på tværs – pårørende som deltagere i det tværprofessionelle samarbejde”

Bogens tema er at skabe rammer og rum for et ligeværdigt samarbejde med pårørende, så disse ressourcer
bidrager til løsning af kerneopgaven, 
hvad enten denne er rehabilitering, recovery eller udvikling af borgerens selvstændighed.

Bogen, der udkommer på Munksgaard, henvender sig til alle velfærdsprofessioner og omfatter pårørende i alle regier, også børn som pårørende.
I tilknytning til bogudgivelsen tilbyder jeg foredrag og konsulentbistand 
til at få samarbejdet med pårørende til at fungere med fokus på den fælles kerneopgave.

Cutterpiger og hashdrenge?

25 – 30 procent af alle danske unge har det svært ved at finde en farbar vej ind i voksenlivet.

Jeg tilbyder foredrag og temadage om at motivere unge til at holde fast i fremtiden, når de har svært ved at være i nuet.

Det foregår i tæt samarbejde med Signe Brorson, der selv har en lang historie bag sig i psykiatrien.

Folkeskolereform

Med skolereformen fra 2014 følger et nyt syn på kerneopgaven, et skift i perspektiv fra at se på undervisning til at se på læringsudbytte som kerneopgave. Jeg tilbyder:

Teamudvikling

♦ Uddannelse af teamkoordinatorer og nye, effektive mødestrukturer
♦ Procesarbejde internt i teams, herunder konfliktløsning
♦ Hjælp til udvikling af retning, rammer, råderum, ressourcer og relationer i teamarbejde
♦ Udvikling af et tværprofessionelt fokus, der også inkluderer forældre og eksterne aktører

Demokrati på dagsordenen

♦ Udvikling af strukturer, hvor børnene kommer mere på banen som aktive medskabere af skolehverdagen
♦ Metoder til at invitere børnene med i skoleudvikling
♦ Metoder til at arbejde med udfordrende voksen-barn relationer